Digitalisering en innovatie

Een bijzondere tijd voor uitgeverijen

De markt voor informatievoorziening en advertenties blijft groeien. Consument en professional hebben de beschikking over meer informatie dan ooit tevoren. Maar uitgeverijen hebben tot nu toe moeite om de grote rol die ze van oudsher hierin hebben vast te houden, getuige de dalende omzetten*.

 

Consument en professional grijpen voor informatie en inspiratie steeds vaker naar hun mobiel en pc. En in het digitale domein weten uitgeverijen minder goed geld te verdienen dan met hun traditionele printproducten en ondervinden ze hevige concurrentie van Amerikaanse techreuzen als Google en Facebook. In de wetenschappelijke markt zorgt het aanjagen door de overheid van Open Access voor een sterk veranderend speelveld.

 

Digitalisering vraagt om andere verdienmodellen dan uitgeverijen gewend zijn; om andere samenwerkingsverbanden, andere producten, andere processen, andere organisatie-inrichting en om ander talent. Digitalisering biedt mogelijkheden tot kostenbesparing, maar ook voor het aanboren van nieuwe markten. Nederlandse uitgeverijen exploreren de nieuwe mogelijkheden en proberen nieuwe initiatieven uit. Soms met succes en soms zonder. De meeste van hen zitten midden in hun digitale transformatie.

 

2016 was back to business

Na jaren van experimenteren met nieuwe technologieën, het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen en innovatielabs met exotische nieuwe bedrijvigheid lag in 2016 de nadruk dichter bij huis. Uitgeverijen leken dichter langs de randen van het bestaande verdienmodel te zoeken naar vernieuwing. Er werd vooral ingezet op het verzamelen van data van de huidige klanten en het opbouwen van profielen, oftewel het digitaal leren kennen van de klant.

 

Tijd voor een nieuwe strategie

'Om te overleven zal elke uitgeverij zichzelf opnieuw moeten uitvinden.' Volgens Jasper Baggerman, senior adviseur digitalisering & innovatie, is het verdienmodel dat eeuwenlang werkte op termijn niet meer houdbaar. ‘Elke uitgeverij moet een nieuwe koers inzetten om antwoord te kunnen geven op de vragen "Waar verdienen we in de toekomst ons geld mee?" en "Waarom kiezen toekomstige klanten straks voor ons?".'

 

Het antwoord op deze vragen is anders voor elke uitgeverij. Maar qua proces, de wijze van organiseren, samenwerken en leren zijn de uitdagingen waarvoor uitgeverijen gesteld staan bij digitalisering vergelijkbaar voor de hele sector. Dat maakt het interessant om ook hier krachten te bundelen.

 

Digitalisering en innovatie bij het NUV

Sinds oktober 2016 biedt het Nederlands Uitgeversverbond zijn leden ook ondersteuning bij digitalisering en innovatie. Het NUV helpt uitgeverijen door inzicht te geven in welke ontwikkelingen wereldwijd spelen, innovatieverantwoordelijken met elkaar in verbinding te brengen, aansluiting te zoeken met andere netwerken en kennisoverdracht.

 

Laten zien wat er speelt - inzicht in het ecosysteem

'Het weten wat er in de markt gebeurt is essentieel bij het bepalen van een nieuwe koers', aldus Baggerman. In 2016 is het NUV begonnen met het in kaart brengen van wereldwijde trends in uitgeven. Een onderzoek is gestart naar relevante start-ups in het boekenvak en naar internationale best practices.

'In 2017 wordt dit onderzoek uitgebreid naar andere uitgeefbranches. Hiernaast halen we de banden aan met verschillende kennisinstellingen om hun kennis en bevindingen inzichtelijk te maken voor de lidbedrijven.'

 

Onderling verbinden

Het uitwisselen van ervaringen met digitale transformatie bij uitgeverijen verhoogt het kennisniveau over de hele sector. In 2017 start het NUV met Innovatie expertmeetings, rondetafelgesprekken waarin innovatieverantwoordelijken van de uitgeverijen ervaring uitwisselen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

 

Aansluiting zoeken met andere netwerken

Uitgeverijen staan niet alleen in hun digitale transitie. Door aansluiting te zoeken bij relevante netwerken zoals ECP - platform voor informatiesamenleving, VNO/NCW en de topsector Creatieve industrie, kan worden geleerd van andere branches. Hiernaast kan toegang tot subsidieprogramma's individuele leden helpen bij onderzoek en ontwikkeling.

 

Inspiratie en kennisoverdracht

In 2017 zal de NUV Academy presentaties en workshops organiseren over de concrete toepassing van nieuwe technologieën, zoals chatbots, voice, big data en artificial intelligence.

 

*Bron NUV ledenbenchmark 2009-2016

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.