Magazine Media Associatie (MMA)

Magazine Media Associatie (MMA) behartigt de belangen van 27 aangesloten magazine mediabedrijven. Deze bedrijven richten zich op consumentenmedia (magazines, websites, evenementen). Om in de behoeften van de gebruiker te voorzien, creëren en vermarkten MMA-leden content in alle mogelijke vormen: in tekst en beeld, video en events. Door middel van hoogwaardige creativiteit en kwaliteit willen zij de consument inspireren en informeren. De 27 uitgeverijen brengen samen ruim 140 publieks- en opinietijdschriften en omroepbladen op de Nederlandse markt, op basis van abonnementen en/of losse verkoop. Deze titels vertegenwoordigen circa 85 procent van de totale omzet van magazines in ons land.

 

Ontwikkelingen in de branche: 360 graden magazinemerk staat centraal

Het magazine medialandschap is volop in beweging. Er wordt geanticipeerd op de verandering die de consument maakt: content wordt vooral digitaal geconsumeerd. Toch is de markt van print magazines nog altijd aanzienlijk: in 2015 kocht de consument 283 miljoen exemplaren via abonnementen en losse verkoop. Tachtig procent van de Nederlanders leest magazines, dat zijn ruim 11,4 miljoen mensen. Vanuit de autoriteit van een merk wordt de consument bediend op vele platformen: tijdschrift, e-commerce, live events, video. En natuurlijk zorgen de magazine merken ook dat zij aanwezig zijn op social media: 38 procent van alle Nederlanders komt via social media in aanraking met magazines.

 

Naast de lezersmarkt richten veel uitgevers zich op de advertentiemarkt met native advertising en gecombineerde 360-graden samenwerkingen.

 

De vereniging: accelerator voor crossmediaal uitgeven

De MMA wil voor haar leden de accelerator zijn voor crossmediaal uitgeven. Hiervoor worden de leden concrete handvatten aangereikt. Speerpunten van de brancheverenging zijn: belangenbehartiging, lobby, kennisoverdracht, onderzoek, digitale innovatie en communicatie. Vanaf 2015 vaart de MMA een koers die aansluit bij de behoeften van de leden en is zij gestart met een nieuwe en efficiënte manier van werken vanuit een aangepaste verenigingsstructuur: een kleiner bestuur met portefeuilleverantwoordelijkheden. In 2016 vond een wisseling van drie bestuursleden plaats, waardoor uitvoering van sommige projecten enige vertraging opliep. Vanaf 2017 zijn alle posten weer bemand. Om lobbydoelen op effectieve en efficiënte wijze te realiseren werkt de MMA nauw samen met het NUV. De lobby van het NUV focust op auteursrecht, privacy, innovatie en sociaal beleid.

 

Continue innovatie als rode draad

Innoveren is een rode draad door alle activiteiten. Zo werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2016 een presentatie gegeven met het thema ‘Van tijdschrift naar magazine media: 360 graden klantstrategie’, een inventarisatie van negen robuuste cases van MMA-leden. Drie specifieke cases (vt wonen, Filosofie Magazine en Voetbal International) werden nader toegelicht en toonden aan dat innovatie niet vanzelf gaat: focus, experimenteer, zorg voor technische knowhow of koop een externe partij voor acceleratie. Ook businessmodellen werden met elkaar gedeeld. Onder de uitdagende titel ‘De toekomst van media ligt niet in print’ informeerde adviseur Carolien Vader de leden over trends en ontwikkelingen die in maart 2016 waren gepresenteerd tijdens de FIPP/VDZ Digital Innovators’ Summit in Berlijn en over de rol van nieuwe internationale spelers in de mediabranche.

 

 

‘MMA-leden innoveren continue: het is een kwestie van investeren, het proberen beter te doen, toetsen, leren en aanpassen. Het is een cultuur-veranderingstraject.’

Luc van Os, voorzitter MMA

 

 

Gecombineerd print en digitaal bereik

Een van de doelstellingen van de MMA is het in kaart (laten) brengen van crossmediale merken, door middel van dataverzameling en de controle en certificering van gegevens over verspreiding en bereik van magazine media merken. De MMA participeert financieel en bestuurlijk in het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). Het NOM-bestuur werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe opzet van het bereiksonderzoek. Het nieuwe onderzoek moet aansluiten op de nieuwe marktsituatie, met enerzijds intensief crossplatform gebruik van consumenten en de rol van programmatic in het mediaplanningsproces, en anderzijds de vereiste om het onderzoek kostenefficiënter uit te voeren met het behoud van de kwaliteit die nodig is voor de gebruikers. Daarnaast dient data-integratie tot stand te komen voor betrouwbaar gecombineerd print en digitaal bereik. Op 1 november 2016 werd de nieuwe standaard voor digitaal bereiksonderzoek gelanceerd, genaamd NOBO (Nederlands Online Bereiks Onderzoek). Dit onderzoek levert gedetailleerde data voor de online display markt en maakt het mogelijk om het internetgedrag op alle platformen te rapporteren. NOM heeft in 2016 de mogelijkheden voor aanpassingen in de oplagerapportage onderzocht. Aanleiding hiervoor was de ontevredenheid van de magazine uitgevers over de hieraan gerelateerde kosten van accountantscontroles en interne workload. Doel: minder kosten voor uitgevers, behoud van relevante en efficiënte gegevens en behoud van kwaliteit van oplagegegevens. Het resultaat was dat twee belangrijke aanpassingen vanaf 2017 worden ingevoerd: samenvoeging van diverse oplagecategorieën en versimpeling van de accountantsprocedure. Met ingang van de jaarcijfers 2016 wordt bij de NOM-oplageregistratie niet elk jaar meer een accountantscontrole door een RA/AA-accountant verplicht gesteld. NOM zal eind 2017 beslissen hoe vaak dit gaat gebeuren en welk jaar het object van controle wordt.

 

Relevante en betrouwbare branchedata

De MMA rekent het tot haar taak leden en stakeholders op reguliere basis te voorzien van relevante en betrouwbare branchedata. Beschikbare informatie wordt geanalyseerd en eigen onderzoek geïnitieerd. Zo startte de MMA eind 2016 met de publicatie van de Social Media Monitor, die op kwartaalbasis inzicht geeft in de prestaties van magazinemerken op sociale media. De zes belangrijkste sociale netwerken – Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest en YouTube – zijn in de monitor meegenomen. Gemeten worden de likes en followers van ongeveer honderd magazine merken. Andere activiteiten van de MMA-researchafdeling zijn onder andere de (kwartaal)rapportages marktontwikkelingen, de rapportage netto advertentiebestedingen en (op aanvraag) analyses van data uit het NOM-onderzoek. Deze (kosteloze) support is uitsluitend beschikbaar voor MMA-leden en niet openbaar. De MMA geeft op haar website op overzichtelijke wijze inzicht in nationale en internationale trends en ontwikkelingen. Actuele informatie is te vinden in cijfers en kant-en-klare presentaties. Ook brancheonderzoeken worden samengevat en toegankelijk gepresenteerd.

 

Kennisdeling vanuit unieke invalshoeken

Bij de ontwikkeling van het MMA Kennisplatform was het uitgangspunt dat alle activiteiten dienen te voorzien in de behoeften ‘inspiratie’, ‘transpiratie’ en/of ‘transitie’. Er wordt dus steeds gekeken naar de relevantie voor de doelgroep en de branche: wordt men erdoor geïnspireerd, betreft het noodzakelijke kennis of draagt de activiteit bij aan de gewenste veranderingen in de branche? Inmiddels zijn de (kosteloze) ‘Lunch & Learn’ sessies met presentaties van experts van buiten de branche een zeer gewaardeerde activiteit. Daarnaast worden ad hoc bijeenkomsten over actuele thema’s georganiseerd (2016: ‘Meet the Millennials’ en ‘Business Game’). Het MMA Kennisplatform wil niet concurreren met het bestaande aanbod van bijeenkomsten voor mediaprofessionals en is dus altijd op zoek naar unieke invalshoeken.

 

 

Regelmatig biedt de MMA medewerkers van haar lidbedrijven de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan bijeenkomsten van de NUV Academy. Deze bijeenkomsten worden zorgvuldig uit het aanbod van de NUV Academy geselecteerd. De financiering van de deelnamekosten komt geheel voor rekening van de MMA.

Al jaren verzorgt de Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP) – waarin MMA, NVJ Academy en de Freelancers Associatie (FLA) zijn vertegenwoordigd – de scholing van vaste (hoofd) redacteuren en freelancers in de magazinemediabranche met diverse activiteiten: Expeditie Bladenmaken, Masterclass Bladenmaken, Masterclass Denken in Beeld, Masterclass Digitale Denkweg en de Hoofdredacteurendag. Ook de jaarlijkse (vijf) bijeenkomsten van Magazine Media Café in De Balie vallen onder de verantwoordelijkheid van de COP. In 2016 bezochten in totaal 977 personen 29 door MMA georganiseerde educatieve bijeenkomsten.

 

Communicatie en promotie

Door de MMA wordt op verschillende manieren gecommuniceerd naar haar leden (primair) en overige personen die werkzaam zijn binnen de (magazine)mediabranche (secundair). Er worden hiervoor diverse websites, social media-accounts, nieuwsbrieven, direct e-mails, events en overige (pers)publicaties ingezet. Drie websites (inclusief de bijbehorende social media-kanalen Facebook, Twitter en LinkedIn) worden structureel van content voorzien: mma.nl, mercurs.nl en magazinemediacafe.nl. Tevens worden de ad hoc educatieve activiteiten van het MMA Kennisplatform, NUV Academy en de Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP) breed gecommuniceerd via de MMA-website. Op deze site is naast algemene informatie actueel nieuws, een overzicht met (cijfermatige) branche-informatie en mediamerken van de aangesloten leden te vinden. Zodoende informeert de MMA haar leden via dertien kanalen over alle activiteiten van de branchevereniging.

 

Tijdens hét vakfeest van het jaar werden op 15 december 2016 in het DeLaMar theater in Amsterdam maar liefst elf Mercurs uitgereikt. Nieuw was de Mercur Mediamerk van het Jaar: de prijs voor een titel die op meerdere platformen opereert vanuit een 360 graden-visie. Mercurs 2016 stond in het teken van vernieuwing: de jury bekroonde veel online werk. Het speciaal gemaakte Mercurs Magazine is met recht een ‘Ode aan de Makers’, met naast het juryverslag en foto’s van de uitreiking en het feest, een podium voor álle 47 nominaties en hun makers. De prijzen werden gekozen door een vakjury onder voorzitterschap van Franska Stuy. De volledige uitslag is te vinden op mercurs.nl.

 

Een korte impressie van de officiële uitreiking vindt u hier.

 

 

TERUGVERDER

 

 

Het DNA van LINDA.

LINDA. is zonder twijfel het meest eigenzinnige mediamerk, staat al dertien jaar aan de top en is zeer succesvol.

LINDA. is een spraakmakende case, ook in online en LINDA.tv. Het DNA is écht 360-graden verankerd en daarom is LINDA. winnaar van de eerste Mercur Mediamerk van het Jaar en pakt en passant de Mercur Merkinnovatie voor LINDA.tv en een nominatie voor de Marketingactie van het Jaar. Want alles, letterlijk alles, heeft kwaliteit.

 

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.